Peter Rasmussen’s hustru gennem mange år Lise er stille sovet ind tirsdag den 14 juli.

Mine tanker og medfølelse går til Peter og familie med dette tab.

Æret være hendes minde

Carsten Bernt