Jeg må nok tilskrive dette min manglende hørelse eller også var jeg nedenunder.

Det er totalt forbigået min opmærksomhed at bestyrelsen blev reduceret til 5 medlemmer.
Dette fordi ingen ønskede at blive valgt.

Jeg må stille mig selv spørgsmålet, om dette er en total ligegyldighed overfor foreningen eller der stikker noget dybere under.

I spørgsmålet om medlemskab af CUK er der total enighed men når det kommer til ansvar så løber alle sin vej.

Dette er et paradoks.

Et helt andet spørgsmål er:

Om man kan reducere antallet til 5 uden at afholde en ny generalforsamling med dertil hørende nye vedtægter eller et pres fra bestyrelsen for at få 2 mere ind må være op til bestyrelsen men jeg mener den bør afholdes.

Jeg ser gerne at Jer, der læser dette lige skriver et par linier.